História

História

Nadácia Aevis (pôvodne pod názvom Nadácia Zelená nádej) bola založená v roku 1991 ako jedna z prvých environmentálnych nadácií v bývalom Československu. Jej hlavným poslaním bola podpora jednotlivcov a organizácií, propagujúcich myšlienky hlbokej ekológie s dôrazom na ochranu lesov. Nosnou činnosťou nadácie sa ale stala predovšetkým jej vlastná aktívna práca na šírení filozofie, poukazujúcej na hlboké korene ekologického ohrozenia, prostredníctvom realizovania projektov na záchranu lesov a ich biodiverzity. Súčasťou týchto projektov bolo organizovanie brigád, podpora odborných prác a podujatí, prednášok a výstav pre verejnosť ako aj podpora viacerých menších ochranárskych projektov.

Nadácia tiež podporovala projekt alternatívnej bicyklovej dopravy a knižničný projekt darovania ekologicky zameraných publikácií knižniciam v podhorských oblastiach. Medzi jej úspešné aktivity dodnes patrí organizovanie celoslovenskej súťaže Lesoochranárska škola roka a medzinárodnej súťaže Lesoochranársky čin roka. Za svoju činnosť získala nadácia tri medzinárodné ocenenia. Ochranárske aktivity Nadácie Zelená nádej v prvých dvoch rokoch jej existencie okrem iného vyústili do založenia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Nadácia tiež založila Vydavateľstvo ABIES a zriadila Knižnicu Nadácie Zelená nádej. Vo svojom vlastníctve má nadácia lesy v Strážovských vrchoch pri obci Valaská Belá. Zároveň dlhodobo podporuje vytváranie bezzásahových chránených území formou ich výkupu alebo prenájmu a vyhlasovania za prírodné rezervácie.

V roku 2013 prešla nadácia významnými zmenami zameranými na jej ďalší rozvoj. Okrem iného sa zmenil jej názov na Nadácia Aevis. Pribudla dlhodobá vízia vytvárania chránených území divokej prírody s podporou prírodne orientovaného turizmu. Na jej základe vznikol samostatný program Návrat divokej prírody, v rámci ktorého podporujeme ambiciózny projekt Vlčie hory.

Mária Hudáková, bývalá dlhoročná správkyňa Nadácie Zelená nádej

Súvisiace informácie: Úspechy