2 % z dane na ochranu tetrova hlucháňa

2 % z dane na ochranu tetrova hlucháňa

Z prostriedkov, ktoré nám venujete v tomto roku chceme podporiť aktivity zamerané na ochranu vzácneho tetrova hlucháňa. Jeho domovom sú staré zmiešané a ihličnaté lesy. Ich rozloha sa však dramaticky zmenšuje a výrazne klesá aj počet hlucháňov. Z tisícov jedincov, ktoré žili na Slovensku ešte v 70-tych rokoch, dnes prežíva posledných pár stovák. Prostredie, v ktorom dokážu žiť je stále ohrozované ľudskou činnosťou. Len asi 30 % lokalít je dostatočne chránených. Ostatným hrozí zánik. Preto musíme niečo urobiť. Podporte nás v tom!

Zákon o daniach z príjmov umožňuje na Slovensku každoročne poukázať určité percento zo zaplatenej dane z príjmov na podporu verejnoprospešných aktivít. Jednotlivci a firmy môžu rozhodnúť, že časť z ich už zaplatenej dane štát prevedie neziskovej organizácii. Využite túto možnosť a podporte divočinu!

Ste zamestnanec?

Podávate daňové priznanie ako fyzická osoba?

Podávate daňové priznanie ako právnická osoba?

Súvisiace informácie: Miznúci svet hlucháňaFinančný dar