News

(Slovenčina) Lesoochranárska škola 2014 – vyhodnotenie

Skončil sa 11. ročník súťaže o lesoochranársku školu roka a porota zložená zo zástupcov organizátora súťaže Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a partnerov, Nadácie Aevis a Občianskeho združenia TATRY koncom júna vyhodnotila podklady zaslané jednotlivými školami. Ocenenými v tomto ročníku sa stali školy, ktoré svojimi ochranárskymi aktivitami išli nad rámec školských osnov. Lesoochranárskou školou 2014 sa stala Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. Hlavnú cenu, živý koncert speváčky Zdenky Prednej, zažijú na pôde víťaznej školy žiaci v septembri 2014. Podrobnosti o aktivitách víťaznej školy ako aj o...

Viac / More
New archive of Forest Protection School of the Year Competition

Only in slovenčina

Viac / More
The Wolf Mountains film depicts a rewilding of the Europe

It’s obvious that the wild nature returns to different parts of the Europe. Although this process is slow and currently hardly noticeable for the European citizens, but evidence of it can already be found. In addition to various initiatives for the protection and expansion of European wildlife such as The European Wilderness Society or Rewilding Europe already beginning to emerge movies directly from the field to document the process. One of them is fascinating documentary film The Wolf Mountains. For...

Viac / More
Comming soon

Viac / More