Implementácia konceptu prírodného turizmu v Poloninách

Implementácia konceptu prírodného turizmu v Poloninách

Kód projektu: 05I01000056
Názov investície: Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity
Názov komponentu: Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy

Cieľom nášho projektu je podporiť systémové zmeny v rámci transformácie Národného parku Poloniny prostredníctvom implementácie prírodného turizmu, ktorý má v tomto jedinečnom území reálnu šancu pomôcť prírode a zároveň ľuďom.

Špecifické ciele:

  1. Prispieť k zlepšeniu ochrany prírody v národnom parku a vzťahu miestnych k tomuto územiu a jeho hodnotám
  2. Zlepšiť poznateľnosť a zvýšiť akceptovateľnosť prírodného turizmu zo strany miestnych v regióne a zároveň zvýšiť záujem zo strany návštevníkov regiónu o produkty a súvisiace služby prírodného turizmu
  3. Zlepšiť podmienky pre vznik a rozvoj produktov a súvisiacich služieb prírodného turizmu ako aj iných foriem udržateľného turizmu v regióne a zároveň zlepšiť systém využívania a údržby turistickej infraštruktúry
  4. Zefektívniť systém spolupráce medzi zainteresovanými stranami v regióne prostredníctvom destinačného manažmentu
  5. Podporiť vznik nových pracovných miest v regióne a to najmä v oblasti prírodného turizmu, iných foriem udržateľného turizmu, v ubytovacích a stravovacích službách, ekologickom poľnohospodárstve či ekologickom lesníctve

Výstupy projektu:

Centrum podpory prírodného turizmu a rozvoja destinácie Poloniny

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 15/2023/1.8

Projekt Implementácia konceptu prírodného turizmu v Poloninách je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU v rámci Plánu obnovy.