Destinácia Poloniny

Destinácia Poloniny

Územie Národného parku Poloniny a jeho širšieho okolia v rámci Vlčích hôr v sebe spája množstvo jedinečných prvkov prírodného a kultúrneho bohatstva. Toto spojenie je v Slovenskom aj európskom prostredí výnimočné a najmä z pohľadu prírodného turizmu veľmi atraktívne a exkluzívne.

Ešte stále tu môžete zažiť autentickú karpatskú prírodu a najtmavšiu nočnú oblohu, vidieť drevenú architektúru, spoznať zaujímavých ľudí a ich stále živú kultúru. Unikátnosť je v tomto malebnom kúte severovýchodného Slovenska dostupná v neskutočne skutočnej podobe. Pre koncepčný a udržateľný rozvoj tohto územia sa v rámci našich aktivít venujeme destinačnému manažmentu a rozširovaniu ponuky produktov a služieb prírodného turizmu pre návštevníkov tejto destinácie. Zameriavame sa na poskytovanie informácií pre návštevníkov a zážitkovému spoznávaniu destinácie cez exkurzie a výlety na elektrobicykloch.

K šíreniu tohto posolstva aktívne pomáha webová stránka destinácie cestovného ruchu Poloniny. Jej cieľom je propagovať región, podporovať jeho udržateľný rozvoj v súlade s ochranou jeho dedičstva za aktívnej spolupráce a účasti miestnych ľudí.