People

People

    • Erik Baláž, predseda správnej rady
    • Monika Kotulak, členka správnej rady
    • Jozef Fiala, člen správnej rady
    • Rastislav Mičaník, správca nadácie
    • Tomáš Vida, projektový manažer
    • Zuzana Burdová, projektová manažérka
    • Katarína Pačayová, programová asistentka

Voľné pracovné pozície

Aktuálne žiadne.

Súvisiace informácie: Partneri

   • Erik Baláž, chairman of the board
   • Monika Kotulak, member of the board
   • Jozef Fiala, member of the board
   • Rastislav Mičaník, director
   • Tomáš Vida, project manager
   • Zuzana Burdová, project manager
   • Katarína Pačayová, program assistant

Related information: Partners