Charitable advertising

Charitable advertising

Charitatívna reklama je nová daňovo zvýhodnená forma finančnej podpory určená pre neziskové organizácie, ktorú zaviedla novela Zákona o dani z príjmov. Príjmy neziskových organizácií z takejto reklamy (v úhrne až do 20 000 Eur ročne) sú oslobodené od dane, pričom objednávatelia reklamy (podnikatelia) si môžu všetky výdavky na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť vo svojich nákladoch. Neziskové organizácie môžu príjmy z charitatívnej reklamy použiť len na verejnoprospešný účel.

Využite aj Vy možnosť podporiť ochranu divokej prírody prostredníctvom charitatívnej reklamy v rámci zmluvnej spolupráce s Nadáciou Aevis. Z prostriedkov, ktoré takto získame, chceme financovať aktivity zamerané na naplnenie cieľov iniciatívy MY SME LES, aktivity zamerané na ochranu horských lesov a vzácneho tetrova hlucháňa a rozvoj prírodného turizmu na Slovensku. Vaša pomoc je pre nás dôležitá. Vážime si to a úprimne Vám ďakujeme.