Lesoochranárska škola 2014 – vyhodnotenie

Lesoochranárska škola 2014 – vyhodnotenie

Skončil sa 11. ročník súťaže o lesoochranársku školu roka a porota zložená zo zástupcov organizátora súťaže Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a partnerov, Nadácie Aevis a Občianskeho združenia TATRY koncom júna vyhodnotila podklady zaslané jednotlivými školami. Ocenenými v tomto ročníku sa stali školy, ktoré svojimi ochranárskymi aktivitami išli nad rámec školských osnov.

Lesoochranárskou školou 2014 sa stala Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne.

Hlavnú cenu, živý koncert speváčky Zdenky Prednej, zažijú na pôde víťaznej školy žiaci v septembri 2014. Podrobnosti o aktivitách víťaznej školy ako aj o ďalších ocenených sa dočítate vo vyhodnotení, ktoré je spolu s ďalšími dokumentami k dispozícii v archíve súťaže.

Nadácia Aevis, ako partner súťaže, chce poďakovať všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže a prejavili záujem o ochranu prírody. Ďalší ročník súťaže bude vyhlásený začiatkom školského roka 2014/2015. Ak by sa k vám náhodou nedostali informácie, nájdete ich aj na stránkach organizátora alebo na stránkach Nadácie Aevis.