Lesoochranárska škola 2015

Lesoochranárska škola 2015

V 12. ročníku súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu sa svojimi aktivitami počas školského roku 2014 – 2015 zaslúžene dostala k tomuto titulu základná škola z Popradu – Spojená škola Letná. Hlavnou cenou pre žiakov víťaznej školy je benefičný koncert projektu Modré Hory. Bene a Lyrik zarepovali priamo v priestoroch školy 29. júna.

V tomto ročníku sa vyhodnocovali lesoochranársky zamerané aktivity 12-tich základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktoré sa do súťaže oficiálne prihlásili. Ďalšie tri školy podporili rozširovanie Súkromnej prírodnej rezervácie (SPR) Vlčia v Čergove symbolickou kúpou stromov, ale do súťaže sa priamo nezapojili.

Porota, zložená zo zástupcov organizátora súťaže Lesoochranárskeho Zoskupenia VLK a partnerov Občianskeho združenia TATRY a Nadácie Aevis vybrala víťaza z troch najaktívnejších škôl, ktoré pristúpili k šíreniu vedomostí o lesoch a ich význame so zjavnou chuťou a kreativitou. Spojená škola Letná získala nakoniec u porotcov najviac bodov. Podrobnosti o aktivitách víťaznej školy ako aj o ďalších ocenených sa dočítate vo vyhodnotení, ktoré je spolu s ďalšími dokumentami k dispozícii v archíve súťaže.

Všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili nielen do tohto ročníka, ale aj do všetkých predchádzajúcich, patrí naša hlboká úcta a srdečná vďaka za všetko, čo robili a robia pre  lesy a ich obyvateľov.