Knižničný program

Knižničný program

Nadácia Zelená nádej zrealizovala knižničný program určený na podporu obecných a mestských knižníc v podhorských regiónoch. Knižniciam sme  venovali ekologicky zamerané publikácie s dôrazom na problematiku lesov a filozofie hlbokej ekológie. Pozornosť sme sústredili predovšetkým na Prešovský, Žilinský a Trenčianský kraj, teda regióny, kde sa zatiaľ ešte stále nachádzajú prirodzené lesy, ktoré si zaslúžia ochranu. V databáze máme vyše 950 obecných a mestských knižníc, ktoré boli oslovené s ponukou knižného daru. Na základe ich objednávok sme darovali 425 knižničných darov a hodnota darov dosiahla sumu viac ako 11 000 €. Veríme, že sa nájdu vnímaví čitatelia, pre ktorých tieto publikácie budú nielen zdrojom nových informácií, ale ich aj vyburcujú ku konkrétnym ochranárskym skutkom v prospech lesa.

Súvisiace informácie: Prehľad podporených knižníc