Lesoochranárska škola roka

Lesoochranárska škola roka

Nadácia Zelená nádej v spolupráci s Lesoochranárskym zoskupením VLK od roku 2003 úspešne organizovala súťaž o Lesoochranársku školu roka. Jej hlavným cieľom bolo motivovať žiakov základných a stredných škôl, aby si všímali lesy vo svojom okolí, zaujímali sa o ich problémy a sami aktívne prispievali k ich ochrane. S tým bezprostredne súviseli aj aktivity zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov v tejto oblasti. V rámci súťaže vyhodnocovala aktivitu škôl pri ochrane lesov odborná porota a víťazná škola už tradične získala ako výhru živý koncert populárneho hodobného interpréta.

Podrobnosti o jednotlivých ročníkoch:

2015 – Spojená škola na Letnej ul. v Poprade

2014 – ZŠ a MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne

2013 – ZŠ a MŠ na Tajovského ul. v Poprade

2011 – ZŠ na Komenského ulici v Spišských Vlachoch

2010 – ZŠ a MŠ na Tajovského ul. v Poprade

2009 – ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

2008 – ZŠ na Sibírskej ul. v Prešove

2007 – ZŠ v Helcmanovciach a Spojená stredná škola na Štefánikovej ul. v Bardejove

2006 – ZŠ Turzovka a Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch

2005 – ZŠ Diviaky nad Nitricou a Združená hotelová a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši

2004 – ZŠ na Letnej ul. v Poprade a Združená hotelová a obchodná škola v Lipt. Mikuláši

2003 – ZŠ na Štúrovej ul. v Hanušovciach nad Topľou a Stredná priemyselná škola v Bardejove