Lesoochranársky čin roka

Lesoochranársky čin roka

Nadácia Zelená nádej v rámci svojej činnosti okrem projektov realizovala aj mnohé ďalšie aktivity, smerujúce k ochrane prirodzených lesov. Jednou z nich bola aj medzinárodná súťaž Lesoochranársky čin roka vyhlasovaná v spolupráci s Lesoochranárskym zoskupením VLK. Jej cieľom bolo podporovať a oceňovať občiansky aktivizmus jednotlivcov a kolektívov vyvíjaný so zámerom pomôcť chrániť lesy. V rámci súťaže nadácia od roku 1998 odmeňovali ľudí, ktorí svojimi výnimočnými činmi pomohli zachrániť konkrétny les alebo nepriamo prispeli k jeho záchrane. V súčastnosti sa nadácia angažuje v tejto aktivite ako jej partner.

Súvisiace informácie: Prehľad doterajších výhercov súťaže