Ľudia stromov

Ľudia stromov

V rokoch 2008 až 2009 Nadácia Zelená nádej organizovala na Slovensku a v Čechách fotografickú výstavu fínskych autoriek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen. Výstava nádherných fotografií so sprievodným textom podávala obraz o vzťahu fínskych predkov k lesom a stromom, o posvätných hájoch, o rôznych tradíciách, ktoré dodržiavali, aj o tých, ktoré niekde pretrvali až do dnešných dní. Výstavu dopĺňali zaujímavé vyznania ľudí, ktorých osudy sú späté so stromami aj v dnešnej dobe. Fotografie vznikli nielen v rámci putovania po Fínsku, Estónsku i ruskom Karelsku ale použité boli aj archívne materiály zachytávajúce obdobia, keď sa ešte lesy tiahli všetkými smermi do nedozerných diaľok.

Názov výstavy v priebehu je putovania prešiel zaujímavými zmenami, od originálneho Puiden Kansa a anglického Tree People, cez Stromy a ľudia (Prešov marec 2008, Banská Bystrica apríl až máj 2008), Stromy a lidé (Opava, ČR júl 2008), Stromy lidí (Cheb, ČR august až september 2008) až po názov Ľudia stromov s ktorým sa výstava vrátila opäť na Slovensko (Liptovský Mikuláš december 2008 až marec 2009, Michalovce marec 2009). Na jej dvoch vernisážach (v Prešove a Litovskom Mikuláši) sa zúčastnili aj obe jej autorky Sanni Seppo a Ritva Kovalainen. Naviac v Prešove sa uskutočnila aj prednáška autoriek pod názvom Koniec dúhy, kam zmizli lesy spojená s premietaním filmu. Výstavu na Slovensku a v Čechách videlo celkovo viac ako 8000 ľudí. Počas výstavy bola k dispozícii aj jej rozšírená knižná podoba v anglickom jazyku Tree People. Táto nádherná kniha sa stala vo Fínsku v roku 1997 knihou roka.

Naša nadácia ďakuje všetkým, ktorí sa o úspešné putovanie tejto výstavy zaslúžili, predovšetkým samotným autorkám, českému fotografovi Janovi Pohribnému, Lucii Benickej z Domu fotografie, Lesoochranárskemu zoskupenie VLK, sponzorom, výstavným inštitúciám a všetkým, ktorí nám dobrovoľne pomáhali svojou prácou a zanietením.