Nadačná knižnica

Nadačná knižnica

Nadácia Zelená nádej špeciálnu oficiálne registrovanú knižnicu pod názvom Knižnica Nadácie Zelená nádej. Túto knižnicu v súčansoti spravuje Lesoochranárske zoskupenie VLK. Jej knižničný fond obsahuje vyše 800 predovšetkým odborných publikácií z oblastí týkajúcich sa hlbokej ekológie, biológie, zoológie a iných prírodovedných a environmentálnych odborov. V prípade záujmu o zapožičanie kníh a publikácií z tejto knižnice nás kontaktujte.