Exkurzie

Exkurzie

V rámci vzdelávacích aktivít zameraných na podporu ochrany divokej prírody a rozvoja prírodného turizmu pre Vás pripravujeme zážitkové exkurzie, výlety a túry do divočiny. Na vlastnej koži tak môžete zažiť dobrodružstvo, dozvedieť sa, čo je to divočina a prečo je pre nás všetkých tak potrebná. Ak neviete kam na víkend, kam na túru či výlet, tak poďte s nami do lesov Národného parku Poloniny či na Vihorlat, lebo lepší tip na výlet v tejto lokalite nedostanete.

Účasťou na exkurziách priamo podporíte naše aktivity zamerané na ochranu divokej prírody a rozvoj prírodného turizmu.

Organizátorom a odborným garantom exkurzií je Aevis n.o.

 

Krajinou Vlčích hôr

Poznávacie exkurzie malebnou a ešte stále divokou krajinou Polonín a Vihorlatu s odborným lektorom

Krajinou Vlčích hôr

 

Prales spieva

Poldňová exkurzia za tajomstvami jedinečných druhov vtákov karpatských pralesov v Poloninách s odborným lektorom

Prales spieva

 

Po vlčích stopách

Poznávacia exkurzia na koňoch za tajomstvami karpatských vlkov s odborným lektorom

Po vlčích stopách

Ďalšie exkurzie už čoskoro.