Príležitosti pre rozvoj prírodného turizmu na Slovensku

Príležitosti pre rozvoj prírodného turizmu na Slovensku

Pozývame Vás sledovať a zapojiť sa do medzinárodnej on-line konferencie s názvom „Príležitosti pre rozvoj prírodného turizmu na Slovensku“, ktorá sa uskutoční formou on-line prezentácií za účasti slovenských a zahraničných expertov na udržateľný a prírodne orientovaný cestovný ruch.

Na Slovensku aktuálne prebieha debata o tom, koľko prírody a akou formou chceme chrániť a popri tom sa vynárajú opodstatnené otázky o udržateľnom rozvoji regiónov, efektívnom využívaní lokálnych prírodných zdrojov, zamestnanosti, dôležitosti prírody pre budúcnosť … A práve prírodný turizmus je ideálnym nástrojom, ktorý reálne pomáha riešiť tieto otázky, čoho dôkazom sú mnohé úspešné a inšpiratívne príklady v zahraničí. Hlavným cieľom konferencie je preto predstaviť príležitosti a možnosti rozvoja prírodného turizmu aj u nás, na Slovensku.

Termín: 17.-18.9.2020

Pozvánka a podrobný program: čítať

Zahraniční hostia: spoznať

Príručka: Príklady dobrej praxe pre rozvoj prírodného turizmu ako nástroja na podporu národných parkov na Slovensku

Inovatívne a zaujímavé nápady pre destinačný manažment z rôznych kútov sveta si môžete stiahnuť tu (EN verzia)

Príklady prepojenie udržateľného turizmu a ochrany prírody zo sveta nájdete v zozname LT&C.

Prezentácie účastníkov a video záznam z konferencie

Konferencia sa realizuje v rámci projektu Menej bariér pre viac úžitku z prírody a je podporená z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou