Prezentáciu konceptu prírodného turizmu

Prezentáciu konceptu prírodného turizmu

Nezisková organizácia Aevis v spolupráci s odborníkmi pripravila v rámci projektu Šanca pre prírodu, šanca pre región Koncept prírodného turizmu, ktorí predstaví formou prezentácií za účasti slovenských a zahraničných expertov na ochranu prírody a prírodne orientovaný cestovný ruch. Tento koncept spája záujmy ochrany prírody a krajiny, turizmu a regionálneho rozvoja do jedného funkčného a perspektívneho celku.

Prezentácia konceptu sa realizuje s podporou Frankfurtskej zóologickej spoločnosti a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci programu podpory regionálneho rozvoja. Pozvaní sú zástupcovia úradu vlády, rezortov dopravy, životného prostredia a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj zástupcovia záujmových organizácií v cestovnom ruchu, regionálnom rozvoji a ochrane prírody.

Termín: 19.3.2019, 9:00 – 13:00

Miesto: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

Registrácia: do 15.3.2019 – registračný formulár

Pozvánka a program: stiahnuť

Viac informácií: 0907 239 447 alebo zuzana.burdova@aevis.org