Konferencia „Vlčie hory ako šanca pre región?“

Konferencia „Vlčie hory ako šanca pre región?“

Nezisková organizácia Aevis v spolupráci s Nadáciou prírodného dedičstva (PL) a Združením EKOSKOP (PL) vás pozýva na medzinárodnú konferenciu, ktorej hlavnou témou bude hľadanie spoločných východísk spolupráce v rámci rozvoja územia Vlčích hôr a zároveň zachovania a ochrany jeho prírodných hodnôt.

Miesto: Kaštieľ Snina, Kap. Nálepku 136/71

Termín: 25.10.2018, 9:00 – 17:00

Pozvánka a program konferencie: stiahnuť

Závery konferencie

Prezentácie účastníkov