Aktivity

Aktivity

Na projekte Vlčie hory pracujeme od roku 2011. V prvej prípravnej fáze sme vykonali najmä analýzu možností realizácie tohto projektu, oslovili sme prvých partnerov a začali sme pracovať na propagácii územia. V nasledujúcom období plánujeme množstvo ďalších aktivít.

  1. V jeseni 2013 plánujeme začať s propagáciu regiónu prostredníctvom filmu Vlčie hory, ktorý by sa mal vysielať v mnohých krajinách Európy a prilákať tak do regiónu viac turistov
  2. V rokoch 2014-2017 plánujeme v spolupráci s poľskou organizáciou Europejskie Centrum Ziem organizovať veľké outdoorové výstavy fotografií spojené s premietaním filmov. Tieto výstavy by sa mali realizovať vo viacerých Európskych metropolách a mali by sa na nich propagovať Východné Karpaty, ako aj produkty prírodného cestovného ruchu.
  3. V spolupráci s podnikateľmi v cestovnom ruchu pripravíme produkty cestovného ruchu. 
  4. Plánujeme podporiť vznik miestnej organizácie sprievodcov cestovného ruchu.
  5. Prostredníctvom web stránky, facebooku, mediálnych aktivít  a podobne budeme propagovať miestne produkty cestovného ruchu, ktoré sú v súlade s ochranou prírody ako je napríklad propagácia Parku tmavej oblohy v PolonináchParku hviezdneho neba v Bieszczadoch  alebo Astronomické observatórium na Kolonickom sedle
  6. Pokúsime sa získať finančné prostriedky, ktoré budú použité na podporu projektu, najmä na výkup, prípadne prenájom pozemkov, na ktorých by mohli vzniknúť chránené územia, ale aj pre podporu produktov cestovného ruchu
  7. Postupne plánujeme získavať ďalších partnerov projektu, predovšetkým miestnych podnikateľov, obce a vlastníkov pozemkov.
  8. Budeme rokovať so zástupcami štátnych organizácii o podpore myšlienok projektu tak, aby aj na štátnych pozemkoch boli vytvorené vhodné podmienky pre realizáciu projektu.

Veríme, že v najbližších desiatich rokoch môžu byť Východné Karpaty známe v celej Európe ako prvotriedna destinácia pre ľudí, ktorí chcú stráviť čas v divokej prírode. Sme presvedčení, že takáto cesta prinesie úžitky ľuďom aj prírode. Dôležitým predpokladom k tomu je však neexploatačné využívanie krajiny s výraznými obmedzeniami v oblasti ťažby dreva, poľovníctva a intenzívnej výstavby.