Územie

Územie

Jeden z najzachovalejších európskych ekosystémov sa nachádza vo Východných Karpatoch, na rozhraní Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Toto územie sa kedysi dávno nazývalo Vlčími horami (Mons Lupi). Dnes je  jedným z posledných kráľovstiev divokej prírody.

Dramatické udalosti po druhej svetovej vojne na poľskej strane Vlčích hôr a výstavba vodnej nádrže pre pitnú vodu na slovenskej strane spôsobili, že toto územie patrí k najmenej osídleným v celej Európe. Žije tu len približne 5 obyvateľov na kilometer štvorcový a nachádza sa tu niekoľko chránených území prírody. Ľudské tragédie, ktoré sa tu odohrali, sa dnes nedajú vrátiť späť. Musíme sa ale pozerať do predu a hľadať príležitosti, ktoré toto územie ponúka dnes. Nespútaná príroda, prastaré lesy a divoké zvieratá Vlčích hôr predstavujú fascinujúce prírodné dedičstvo. Vlčie svorky, medvede, zubry, bobry či vzácne druhy vtákov vzbudzujú čoraz väčší záujem ľudí z celého sveta.

Vďaka prepojeniu prírodných území troch štátov tu vznikol rozsiahly priestor divokej prírody, ktorý má veľku šancu stať sa najväčšou divočinou Európy.  Stačí ak by každá z troch krajín zvýšila kvalitu ochrany prírody v už existujúcich chránených územiach. Vzniklo by tak jedinečné územie, v ktorom by mohol byť prírodný turizmus hlavným zdrojom príjmov pre miestnych obyvateľov. Divoká príroda, ktorá bola kedysi symbolom zaostalosti regiónov, by sa tak stala príležitosťou pre ich nový rozvoj.