Nový archív súťaže o Lesoochranársku školu roka

Nový archív súťaže o Lesoochranársku školu roka

Lesoochranárska škola roka bola dlhodobo najstabilnejšou aktivitou nadácie Aevis (predtým ako Nadácie Zelená nádej). V súčastnosti organizáciu tejto súťaže prevzalo Lesoochranárske zoskupenie VLK a nadácia sa dostáva pri jej organizovaní do pozície partnera.

Keďže sa blíži vyhlásenie ďalšieho, v poradí už 11. ročníka súťaže o Lesoochranársku školu roka (2013-2014), chceli by sme dať do pozornosti novú stránku, ktorá komplexne a prehľadne sumarizuje informácie o predchádzajúcich ročníkoch. Nájdete na nej mená víťazných škol, podrobné informácie o vyhodnotení posledných siedmych ročníkov ale predovšetkým dokumenty s názvom „Čo môžete urobiť pre lesy“.  V nich nájdete inšpiráciu a podnety pre Vaše budúce aktivity smerujúce k ochrane lesov a šíreniu osvety o ich význame pre celú spoločnosť.

Podrobné informácie o 11. ročníku súťaže nájdete už čoskoro aj na stránke Nadácie Aevis.

Archív súťaže Lesoochranárska škola roka