Film Vlčie hory zachytáva návrat divokej prírody do Európy

Zdá sa, že divoká príroda sa vracia do rôznych kútov Európy. Tento proces je síce pomalý a v súčastnosti takmer nebadateľný, no dôkazy o ňom sa už dajú nájsť. Okrem rôznych iniciatív na ochranu a rozšírenie európskej divokej prírody ako je napr. Rewilding Europe alebo The European Wilderness Society už začínajú vznikať aj filmy priamo z terénu, ktoré tento proces dokumentujú. Jedným z nich je aj dokumentárny film Vlčie hory. Slovenský filmár divokej prírody Erik Baláž, spolu s kamarátmi Karolom Kaliským a Jozefom...

Viac / More
Lesoochranárska škola 2014 – vyhodnotenie

Skončil sa 11. ročník súťaže o lesoochranársku školu roka a porota zložená zo zástupcov organizátora súťaže Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a partnerov, Nadácie Aevis a Občianskeho združenia TATRY koncom júna vyhodnotila podklady zaslané jednotlivými školami. Ocenenými v tomto ročníku sa stali školy, ktoré svojimi ochranárskymi aktivitami išli nad rámec školských osnov. Lesoochranárskou školou 2014 sa stala Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. Hlavnú cenu, živý koncert speváčky Zdenky Prednej, zažijú na pôde víťaznej školy žiaci v septembri 2014. Podrobnosti o aktivitách víťaznej školy ako aj o...

Viac / More
Lesoochranárska škola 2014

Lesoochranárske zoskupenie VLK v spolupráci s Nadáciou Aevis a Občianskym združením TATRY vyhlásilo už jedenásty ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu, v tomto roku s mottom „Školy o lesoch a pre les“. Ako aj po ostatné roky majú základné a stredné školy príležitosť vyhrať koncert, tentoraz v podaní Zdenky Prednej, ktorý sa uskutoční koncom školského roka priamo na víťaznej škole. Podmienkou je len zamerať sa počas roka na aktivity smerujúce k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov o lesoch a k ich...

Viac / More
Nový archív súťaže o Lesoochranársku školu roka

Lesoochranárska škola roka bola dlhodobo najstabilnejšou aktivitou nadácie Aevis (predtým ako Nadácie Zelená nádej). V súčastnosti organizáciu tejto súťaže prevzalo Lesoochranárske zoskupenie VLK a nadácia sa dostáva pri jej organizovaní do pozície partnera. Keďže sa blíži vyhlásenie ďalšieho, v poradí už 11. ročníka súťaže o Lesoochranársku školu roka (2013-2014), chceli by sme dať do pozornosti novú stránku, ktorá komplexne a prehľadne sumarizuje informácie o predchádzajúcich ročníkoch. Nájdete na nej mená víťazných škol, podrobné informácie o vyhodnotení posledných siedmych ročníkov ale...

Viac / More
Pripravujeme

Viac / More
Obrázok
16 sep 2013

Obrázok

Viac / More
Obrázok
5 sep 2013

Obrázok

Viac / More
Obrázok
11 aug 2013

Obrázok

Viac / More
Obrázok
11 aug 2013

Obrázok

Viac / More
Obrázok
11 aug 2013

Obrázok

Viac / More