Úspechy Nadácie Zelená nádej

Úspechy Nadácie Zelená nádej

Nadácia Aevis vznikla v roku 2013 pretransformovaním Nadácie Zelená nádej a s novým zložením orgánov.

Nadácia Zelená nádej vznikla v roku 1991 a jej účelom bola podpora ochrany životného prostredia so zvláštnym zreteľom na záchranu a obnovu prirodzených lesov v duchu filozofie hlbokej ekológie, podpora aktivít občanov, občianskych iniciatív a mimovládnych organizácií v tejto oblasti, vzdelávanie a výchova prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovno-osvetových, kultúrno-spoločenských a konkrétnych manuálnych aktivít. Hlavné aktivity a úspechy Nadácie Zelená nádej počas jej existencie do roku 2013:

 • Rozbehli sme projekt Zachráňme Čergov, za ktorý sme získali 3 medzinárodné ocenia (Environmental Partnership for Central and Eastern Europe Award, Ford European Conservation Award a Sasakawa Peace Foundation). V jeho realizácii ďalej dlhodobo pokračuje Lesoochranárske zoskupenie VLK.
 • Založili sme vydavateľstvo ABIES a vydali sme jeho prvé tri knižné tituly vrátane legendárnej knihy Johna Seeda Myslieť ako hora.
 • Realizovali sme aktivity na ochranu lesov a dravcov, ktoré prispeli k založeniu úspešného občianskeho združenia Lesoochranárske zoskupenie VLK.
 • Realizovali sme projekt Prešov pre cyklistov, ktorého jedným z hlavných výstupov bolo založenie samostatného občianskeho združenia Kostitras.
 • Zriadili sme Zelené stredisko na báze informačného a poradenského centra a knižnice pre širokú verejnosť.
 • Zorganizovali sme výstavu obrazov švajčiarskeho biológa Jochena Bockemühla Umierajúce lesy – problém vedomia a putovnú fotografickú výstavu fínskych autoriek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen Ľudia stromov.
 • Zorganizovali sme úspešnú medzinárodnú konferenciu o udržateľnom lesníctve za účasti amerického vedca, biológa Chrisa Masera.
 • Podporili sme viaceré ochranárske projekty, vrátane projektu Živý les, ktorého výstupom bola praktická príručka pre lesníkov.
 • Obecným knižniciam v podhorských oblastiach sme darovali knihy a publikácie s ekologickou problematikou v hodnote vyše 11 000 EUR.
 • Podporovali sme študentov a ich odborné diplomové práce.
 • V spolupráci s Lesoochranárskym zoskupením VLK sme organizovali medzinárodnú súťaž Lesoochranársky čin roka a súťaž pre základné a stredné školy pod názvom Lesoochranárska škola roka.

Ďakujeme všetkým, ktorí Nadácii Zelená nádej v jej činnosti pomáhali – odborným konzultantom a dobrovoľníkom, ako aj jej donorom a podporovateľom.

Mária Hudáková, bývalá dlhoročná správkyňa Nadácie Zelená náde

Súvisiace informácie: História