Prieskum pre rozvoj prírodného turizmu

Prieskum pre rozvoj prírodného turizmu

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do nášho prieskumu zameraného na turizmus v chránených územiach. Z celkovo 1087 ks dotazníkov v systéme sme po uzavretí prieskumu podrobnejším skúmaním odfiltrovali a vyradili 43 ks on-line dotazníkov a tiež 10 ks papierových dotazníkov ešte počas nahrávania odpovedí do systému. Z výslednej vzorky 1044 dotazníkov bolo necelých 60% získaných z on-line prieskumu a niečo vyše 40% bolo z terénu – anketári, infocentrá, ubytovacie zariadenia.

Prieskum prebiehal v hlavne v roku 2020 a primárne bol zameraný na národné parky Poloniny, Muránska planina, Veľká Fatra a chránenú krajinnú oblasť Poľana. Výsledky sa aktuálne spracúvajú a po spracovaní budú zverejnené na tejto stránke.

Výsledky súťaže

Z 551 účastníkov, ktorí vyplnili on-line dotazník a zapojili sa do súťaže o ceny, sme vyžrebovali nasledovných výhercov:

Výlet so sprievodcom v Národnom parku Poloniny získava Andrej z Tepličky nad Váhom, Marek a Juraj z Bratislavy, Stanislava zo Zvolena a Iva z Púchova.

USB kľúč s trilógiou dokumentárnych filmov Tajomné Karpaty od Arolla Filmu získava Radovan z Trnavy, Miroslav zo Šarišskej Trstenej, Paula zo Žiaru nad Hronom, Erik z Košíc a Martin z Trenčianskych Stankoviec.

Knihu Rok v divočine od Karola Kaliského získava Margaréta z Košíc, Martin z Budimíru, Petra z Bratislavy, Petra z Bánoviec nad Bebravou a Peter z Humenného.

Výhercom srdečne gratulujeme.

Prieskum sa realizuje v rámci projektu Menej bariér pre viac úžitku z prírody.