Dobročinný marketing

Dobročinný marketing

Spojte predaj svojho výrobku alebo služby s podporou Nadácie Aevis. Pomôžte návratu divokej prírody a zároveň sebe. Firmám, ktorých výrobky alebo služby priamo alebo nepriamo súvisia s ochranou prírody alebo turizmom ponúka Nadácia Aevis možnosť spolupráce formou dobročinného marketingu (Cause related marketing). Nadácia v rámci takejto spolupráce poskytuje svoje meno a logo na podporu predaja konkrétneho výrobku alebo služby. Firma za to verejne deklaruje, že nadácii venuje vopred dohodnutú čiastku, alebo percentuálny podiel z predaja svojich produktov, ktoré sú predmetom spolupráce s nadáciou.

Pri takejto forme spolupráce sa firma aj nadácia spoliehajú na dobročinnosť kupujúceho, ktorý pri rozhodovaní medzi viacerými vzájomne zameniteľnými produktmi uprednostní produkt s možnosťou podpory nadácie. Tovary a služby predávané v rámci spolupráce s nadáciou získavajú pridanú hodnotu tým, že podporujú dobročinnú vec. Firme táto marketingová spolupráca prispieva k zlepšeniu predaja a budovaniu pozitívneho vzťahu s verejnosťou. Nadácii okrem finančných príjmov pre napĺňanie svojej vízie táto spolupráca pomáha propagovať svoju činnosť a zároveň zvyšovať záujem verejnosti o problematiku, ktorej sa nadácia dlhodobo venuje.

Príkladom dobročinného marketingu je spolupráca Nadácie Aevis so spoločnosťou Arolla Film, ktorá sa špecializuje na tvorbu dokumentárnych filmov, fotografovanie a vydávanie kníh o divokej prírode. Spoločnosť sa rozhodla venovať nadácií 10% z predaja každého DVD svojho nového filmu Vlčie hory. Spoločnosť pritom očakáva, že takáto dobročinná pridaná hodnota predaja bude viac inšpirovať a motivovať zákazníkov, aby si tento film kúpili.