(Slovenčina) Výskumníci pohraničia Vlčích hôr

(Slovenčina) Výskumníci pohraničia Vlčích hôr

Aevis n.o. ako partner Nadácie prírodného dedičstva (PL – vedúci partner projektu) a Združenia EKOSKOP (PL – partner projektu) v termíne od 1.10.2018 do 30.9.2019 realizoval mikroprojekt Výskumníci pohraničia Vlčích hôr (Badacze pogranicza Wilczych Gór) spolufinancovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Hlavným cieľom projektu je angažovanie a integrácia učiteľov, žiakov ale aj bežných obyvateľov do ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt poľsko-slovenského cezhraničného územia, ktoré sa historicky označovalo aj ako Vlčie hory. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť!

Opis projektu

Hlavné aktivity a výsledky projektu:

 • Terénne workshopy pre žiakov

  Medzinárodné vzdelávacie stretnutie Zlet Biodiverzity

 • E-learningový program:

 

 • Všetkým účastníkom, sprievodcom aj učiteľom pripomíname, že platforma funguje už niekoľko týždňov cez e-learningový program „Výskumníci Vlčích hôr“. Prosíme Vás, aby ste stránky navštívili a zoznámili sa s materiálmi platformy … a keď príde čas zasadnutia, pozývame vás do Poľska, aby ste sa zúčastnili skúšky pre „Certified Wolf Mountain Researcher“.

 

 • Financovanie projektu:
    • Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov projektu: 105 960,81 €
    • Nenávratný finančný príspevok (spolufinancovanie) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 90 066,68 € – 85%
    • Nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (SK + PL): 6 199,01 €
    • Spolufinancovanie všetkých partnerov projektu: 9 695,12 €
    • Oprávnené výdavky partnera Aevis n.o.: 18 019,50 €