About the Foundation

(Slovenčina) Lesoochranárska škola 2014 – vyhodnotenie

Skončil sa 11. ročník súťaže o lesoochranársku školu roka a porota zložená zo zástupcov organizátora súťaže Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a partnerov, Nadácie Aevis a Občianskeho združenia TATRY koncom júna vyhodnotila podklady zaslané jednotlivými školami. Ocenenými v tomto ročníku sa stali školy, ktoré svojimi ochranárskymi aktivitami išli nad rámec školských osnov. Lesoochranárskou školou 2014 sa stala Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. Hlavnú cenu, živý koncert speváčky Zdenky Prednej, zažijú na pôde víťaznej školy žiaci v septembri 2014. Podrobnosti o aktivitách víťaznej školy ako aj o...

Viac / More
New archive of Forest Protection School of the Year Competition

Only in slovenčina

Viac / More