In the tracks of wolves

In the tracks of wolves

Poznávacie exkurzie na koňoch za tajomstvami karpatských vlkov s odborným lektorom

Vyberte sa do prírody za dobrodružstvom a spoznajte Vlčie hory. Vyskúšajte si pohodovú turistiku na koňoch. Stopujte spolu s nami vlkov v ich prirodzenom prostredí. Naučte sa viac o ich živote, správaní a dôležitosti vzťahov, ktoré spolu s ďalšími druhmi v prírode vytvárajú. Zažite niečo nové, niečo výnimočné, zažite divokú prírodu.

Malá ukážka z exkurzie v relácii Televíkend.

Program

Termíny

Cena

Ďalšie informácie

Galéria

Ďalšia exkurzia: Prales spieva

Educational excursions on horses to the mysteries of Carpathian wolves with an expert lecturer.

Take a trip into nature for adventure and explore the Wolf´s mountains. Try an easy going nature tourism on horses. Track the wolves with us in their natural habitat. Learn more about their life, behavior and importance of relationships which they build with other species in nature. Experience something new, something extraordinary, experience the wildlife.

Programme

Dates

Price

More information

Galery

Another excurzion: The Primeval Forest Is Singing