Nezisková organizácia Aevis

Nezisková organizácia Aevis

V roku 2016 založila Nadácia Aevis neziskovú organizáciu Aevis n.o. Jej poslaním je ochrana divokej prírody, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podpora miestnych komunít a regionálneho rozvoja. Aevis n.o. napĺňa svoje neziskové poslanie najmä prostredníctvom realizácie vlastných aktivít, projektov a programov a poskytovania všeobecne prospešných služieb. Medzi oblasti ktorým sa nezisková organizácia venuje patrí predovšetkým:

  • ochrana životného prostredia prostredníctvom návratu divokej prírody a zachovávania prírodných hodnôt,
  • podpora regionálneho rozvoja, miestnych komunít a zachovania kultúrnych hodnôt predovšetkým prostredníctvom prírodného turizmu,
  • podpora spolupráce medzi subjektmi verejného a súkromného sektora,
  • vzdelávanie a výchova najmä v oblasti ochrany divokej prírody, zachovávania prírodných a kultúrnych hodnôt a prírodného turizmu.

Nezisková organizácia realizuje projekty Vlčie horyMenej bariér pre viac úžitku z prírodyŠanca pre prírodu, šanca pre regiónVýskumníci pohraničia Vlčích hôr a Rozvojový​ ​koncept​.