Exkurzie

Exkurzie

V rámci vzdelávacích aktivít zameraných na podporu ochrany divokej prírody a rozvoja prírodného turizmu pre Vás pripravujeme zážitkové exkurzie do divočiny. Na vlastnej koži tak môžete zažiť, čo je to divočina a dozvedieť sa, prečo je pre nás všetkých tak potrebná.

Účasťou na exkurziách priamo podporíte naše aktivity zamerané na ochranu divokej prírody a rozvoj prírodného turizmu.

Organizátorom a odborným garantom exkurzií je Aevis n.o.

 

Prales spieva

Poldňová exkurzia za tajomstvami jedinečných druhov vtákov karpatských pralesov v Poloninách s odborným lektorom

Po vlčích stopách

Poznávacia exkurzia na koňoch za tajomstvami karpatských vlkov s odborným lektorom

Ďalšie exkurzie už čoskoro.