Exkurzie

Exkurzie

Ponuka

V rámci vzdelávacích aktivít zameraných na podporu ochrany divokej prírody a rozvoja prírodného turizmu pre Vás pripravujeme zážitkové exkurzie, výlety a túry do divočiny. Na vlastnej koži tak môžete zažiť dobrodružstvo, dozvedieť sa, čo je to divočina a prečo je pre nás všetkých tak potrebná. Ak neviete kam na víkend, kam na túru či výlet, tak poďte s nami do lesov Národného parku Poloniny či na Vihorlat, lebo lepší tip na výlet v tejto lokalite nedostanete. A ak hľadáte ubytovanie v Poloninách, stravovanie, alebo cyklotrasy v Poloninách, navštívte destinačný portál regionpoloniny.sk. Požičiavame aj ebajky.

Účasťou na exkurziách priamo podporíte naše aktivity zamerané na ochranu divokej prírody a rozvoj prírodného turizmu.

Organizátorom a odborným garantom exkurzií je Aevis n.o.

Exkurzie

Poznávacie exkurzie malebnou a ešte stále divokou krajinou Polonín a Vihorlatu s odborným lektorom

Exkurzie