Finančný dar

Finančný dar

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom, akým môžte finančne podporiť návrat divokej prírody a rozvoj prírodného turizmu, je bankovým prevodom na účet Nadácie Aevis. Podporiť nás pritom môžte jednorázovo alebo pravidelnou mesačnou platbou trvalým príkazom z vášho bankového účtu. Poskytnúť finančný dar môžete aj na základe darovacej zmluvy (vzory nájdete vpravo). Ak si prajete, aby boli vaše prostriedky použité konkrétnym spôsobom, môžete pri prevode, tvalom príkaze alebo v darovacej zmluve uviesť účel poskytnutia daru. Návrat divokej prírody a rozvoj prírodného turizmu môžete finančne podporiť aj pomocou vlastného nadačného fondu, ktorý vám vytvoríme v rámci Nadácie Aevis. Za vašu podporu vám úprimne ďakujeme.

Podporte nás