Rozvoj prírodného turizmu

Rozvoj prírodného turizmu

Prírodný turizmus (alebo ekoturizmus) je ideálnym nástrojom pre vznik a zachovanie rozsiahlych území divokej prírody v oblastiach osídlených človekom. Práve vďaka nemu môže daný región ekonomicky prosperovať a zároveň si zachovať svoje prírodné hodnoty. Popri tom prirodzene vytvára podmienky pre rozvoj miestnych komunít a zachovanie ich tradícií ako aj kultúry. Prírodný turizmus vychádza z vízie dlhodobej udržateľnosti, kde rozvoj daného územia je postavený na nasledovných princípoch:

  • minimalizovať negatívne dopady turizmu na krajinu a miestnych obyvateľov,
  • poskytovať pracovné príležitosti a finančné výhody pre miestnych obyvateľov,
  • posilňovať postavenie miestnych obyvateľov,
  • generovať prostriedky na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt územia,
  • budovať environmentálne a kultúrne povedomie a rešpekt.

Nadačný program Rozvoj prírodného turizmu je postavený na rovnakých princípoch. Kladie si za cieľ podporovať aktivity a iniciatívy smerujúce k napĺňaniu týchto princípov v územiach, kde prírodný turizmus vytvára podmienky predovšetkým pre ochranu divokej prírody. Keďže táto ochrana so sebou prináša určité obmedzenia vo využívaní krajiny, jedným z cieľov nadácie je aj priamo kompenzovať tieto obmedzenia a prispieť tak k zachovaniu a rozšíreniu území divokej prírody.

Podporte nás

Poďte s nami do divočiny

Súvisiace informácie: Rozvojový koncept Snina, Šanca pre prírodu a región, Exkurzie, Menej bariér