Vlčie hory

Vlčie hory

V rámci nadačného programu Návrat divokej prírody podporujeme realizáciu dlhdoobého projektu Vlčie hory. Jeho cieľom je vytvorenie dlhodobo funkčnej a celospoločensky prijateľnej ochrany divokej prírody na rozsiahlom území Východných Karpát. Toto jedinečné územie má obrovský potenciál pre vytvorenie chráneného územia bez ľudských zásahov, ktoré by dalo priestor prejaviť sa divokej prírode v celej jej bohatosti. A práve vďaka nej sa môže stať veľkým lákadlom pre ľudí, ktorí v dnešnej dobe majú o divočine často skreslené predstavy. Rozumné prepojenie vysokých hodnôt takéhoto územia s prírodným turizmom pomôže nie len stabilizácii ekonomicko-sociálnych pomerov v tejto lokalite, ale nakoniec aj samotnej divokej prírode, ktorej hodnota bude zrazu merateľná a o to viac cenená.

V spolupráci s našimi partnermi chceme vytvoriť rozsiahle územie, v ktorom bude mať svoj životný priestor divočina. Územie, v ktorom však ochrana prírody bude zároveň úzko prepojená s lokálnou ekonomikou a miestnymi obyvateľmi. Naším zámerom nie je vznik území divokej prírody bez ľudí, ale práve naopak pre ľudí. Veríme, že kvalitnejšia ochrana prírody, spojená s profesionálnou propagáciou územia a citlivo rozvíjanými podnikateľskými aktivitami v oblasti prírodného turizmu, môže priniesť miestnym obyvateľom viac pracovných príležitostí a lepšie vyhliadky do budúcnosti. Širokej verejnosti zas môže ukázať divokú prírodu v novom, netradičnom, no o to fascinujúcejšom svetle.

Veríme, že v najbližších desiatich rokoch môžu byť Východné Karpaty známe v celej Európe ako atraktívna destinácia pre ľudí, ktorí chcú stráviť čas v divokej prírode. Sme presvedčení, že takáto cesta prinesie úžitok ľuďom aj prírode. Dôležitým predpokladom k tomu je však nedeštruktívne využívanie krajiny s výraznými obmedzeniami v oblasti ťažby dreva a poľovníctva v územiach vyčlenených pre divokú prírodu. V ostatnom území bude treba citlivo pristupovať k urbanizovaniu krajiny a výstavbe v záujme zachovania rázu krajiny. Uvedomujúc si tieto obmedzenia vo využívaní krajiny chce nadácia predovšetkým podporiť rozvoj prírodného turizmu s cieľom vytvoriť alternatívny zdroj príjmov v regióne. Zároveň má v pláne vytvoriť mechanizmus na priamu kompenzáciu obmedzení z titulu zvýšenej ochrany divokej prírody.

Tento ambiciózny projekt však vyžaduje veľké odhodlanie, dlhodobé úsilie a širokú spoluprácu. Postupnými krokmi a cez pilotné projekty chceme ukázať, že tento model môže fungovať a byť udržateľný. Pomožte a staňte sa aj vy partnerom alebo podporovateľom projektu. Spoločne vrátime Vlčím horám prosperitu a Európe divokú prírodu!

Podporte nás

Súvisiace informácie: Návrat divokej prírody