Arolla fond

Arolla fond

Spoločnosť Arolla Film vznikla, aby šírila nadšenie z divokej prírody a propagovala myšlienky jej ochrany. Myšlienka je základom každej zmeny, aby sa však stala skutkom, potrebuje aktívneho človeka. Doterajšie skúsenosti a úspechy pri ochrane divočiny na Slovensku nás uisťujú v tom, že takíto ľudia, iniciatívy či organizácie našťastie existujú. Často však stoja proti ekonomicky silným protivníkom a štátu chrániacemu záujmy mocných namiesto záujmov prírody. My v Arolla filme sa im preto snažíme pomáhať a vyzývame aj našich priaznivcov, aby nás v tom podporili.

V spolupráci s Nadáciou Aevis sme vytvorili špeciálny Nadačný fond Arolla. Z prostriedkov fondu chceme finančne podporovať záujmové skupiny občanov, mimovládne neziskové organizácie, občianske iniciatívy, samosprávy alebo jednotlivcov, ktorí sa aktívne angažujú v ochrane divokej prírody. Veríme, že vyzbierané peniaze pomôžu rozširovať územia skutočnej divočiny. Pomôžte a prispejte aj vy! Ďakujeme.

Erik Baláž, Arolla Film

Nadačný fond Arolla pri Nadácii Aevis nadväzuje na doterajšiu veľmi dobrú spoluprácu so spoločnosťou Arolla Film formou dobročinného marketingu. Rozširuje možnosti získavania a následného prerozdeľovania finančných prostriedkov na ochranu divočiny. Tento fond je otvorený a podporiť ho môže ktokoľvek akoukoľvek sumou jednorazovo, alebo zriadením trvalého príkazu. Správcom a garantom fondu je Nadácia Aevis.

Rastislav Mičaník, Nadácia Aevis

Podporte ochranu horských lesov

Podporte ochranu živých riek

Čo podporujeme

Ako môžete prispieť

Kontakt na správcu fondu

Súvisiace informácie: Nadačný fond, Miznúci svet hlucháňa2 % z dane