Vízia

Vízia

Slovo Aevis pochádza z latinčiny a vyjadruje niečo veľmi staré, niečo čo trvá od počiatku vekov. Divoká príroda je súčasťou tohto prastarého príbehu. Tisíce generácií organizmov žili na Zemi pred nami. Zanechali nám krásny a rozmanitý svet plný pokladov nahromadených od počiatku vekov. Tieto poklady sa nedajú chrániť ako mŕtve exponáty v múzeách. Prastarý príbeh môže pokračovať len so živými aktérmi, ako súčasť slobodnej prírody. Medzi nami žije mnoho ľudí, ktorí chcú divokú prírodu vidieť a zažiť na vlastnej koži. My sme jednými z nich. Rozhodli sme sa, že sa už viac nebudeme spoliehať len na štát. Veríme v silu jednotlivých ľudí, ktorí nás podporia a pomôžu nám vytvoriť rozsiahle územia slobodnej prírody.

Finančnými prostriedkami získanými od podporovateľov a sponzorov podporíme vznik predovšetkým rozsiahlych chránených území divokej prírody v Karpatoch. V týchto územiach sa na veľkých plochách budú chrániť prirodzené procesy v celej ich bohatosti. Ľudia pozorujúci divokú prírodu tu samozrejme budú vítaní. Nadácia má v pláne podporovať aj prírodne orientovaný turizmus, nevyhnutný pre zabezpečenie trvalosti ochrany rozsiahlych území divokej prírody. Práve ten by sa mal stať dôležitou súčasťou ekonomiky miestnych regiónov a mal by tiež priniesť ďalšie prostriedky na správu a rozširovanie chránených území. Veríme, že tento model bude úspešný a spoločne tak vytvoríme viac priestoru pre divokú prírodu.

Erik Baláž, predseda správnej rady Nadácie Aevis