Výskumníci pohraničia Vlčích hôr

Výskumníci pohraničia Vlčích hôr

Aevis n.o. ako partner Nadácie prírodného dedičstva (PL) a Združenia EKOSKOP (PL) bude v termíne od 1.10.2018 do 30.9.2019 realizovať mikroprojekt Výskumníci pohraničia Vlčích hôr (Badacze pogranicza Wilczych Gór) spolufinancovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Hlavným cieľom projektu je angažovanie a integrácia učiteľov, žiakov ale aj bežných obyvateľov do ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt poľsko-slovenského cezhraničného územia, ktoré sa historicky označovalo aj ako Vlčie hory.

Hlavné aktivity projektu:

  • Odborná konferencia “Vlčie hory ako šanca pre región?” v Snine
  • Školenia pre sprievodcov, ktorí budú vykonávať terénne workshopy pre žiakov
  • Školenie pre učiteľov
  • Terénne workshopy pre žiakov 7 základných škôl zo Slovenska a 10 základných škôl z Poľska (spolu 68 terénnych workshopov)
  • Medzinárodné vzdelávacie stretnutie účastníkov a podporovateľov projektu v obci Bircza
  • Propagácia

  Financovanie projektu:

   • Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov projektu: 105 960,81 €
   • Nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 90 066,68 €
   • Nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (SK + PL): 6 199,01 €
   • Spolufinancovanie všetkých partnerov projektu: 9 695,12 €
   • Oprávnené výdavky partnera Aevis n.o.: 18 019,50 €