2 % z dane na ochranu lesov

2 % z dane na ochranu lesov

Z prostriedkov, ktoré nám venujete prostredníctvom 2 % z dane, chceme podporovať najmä aktivity zamerané na naplnenie cieľov iniciatívy MY SME LES a aktivity zamerané na ochranu národných parkov, vzácnych horských lesov a ohrozeného tetrova hlucháňa ako aj podporu prírodného turizmu na Slovensku. Vaša pomoc je pre nás veľmi dôležitá. Vážime si to a úprimne Vám ďakujeme.

Rastislav Mičaník, správca Nadácie Aevis
a Nadačného fondu MY SME LES pri Nadácii Aevis

Ste zamestnanec?

Podávate daňové priznanie ako fyzická osoba?

Podávate daňové priznanie ako právnická osoba?

Súvisiace informácie: Miznúci svet hlucháňaMy sme les

Podporte nás