2 % z dane na ochranu lesov

2 % z dane na ochranu lesov

Z prostriedkov, ktoré nám venujete prostredníctvom 2 % z dane chceme podporovať aktivity zamerané na naplnenie cieľov iniciatívy MY SME LES a aktivity zamerané na ochranu horských lesov a vzácneho tetrova hlucháňa na Slovensku. Vaša pomoc je pre nás dôležitá. Vážime si to a úprimne Vám ďakujeme.

Erik Baláž, predseda správnej rady Nadácie Aevis
a iniciátor MY SME LES

Ste zamestnanec?

Podávate daňové priznanie ako fyzická osoba?

Podávate daňové priznanie ako právnická osoba?

Súvisiace informácie: O násMiznúci svet hlucháňaMy sme les