Lesoochranárska škola 2014

Lesoochranárska škola 2014

Lesoochranárske zoskupenie VLK v spolupráci s Nadáciou Aevis a Občianskym združením TATRY vyhlásilo už jedenásty ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu, v tomto roku s mottom „Školy o lesoch a pre les“.

Ako aj po ostatné roky majú základné a stredné školy príležitosť vyhrať koncert, tentoraz v podaní Zdenky Prednej, ktorý sa uskutoční koncom školského roka priamo na víťaznej škole. Podmienkou je len zamerať sa počas roka na aktivity smerujúce k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov o lesoch a k ich praktickej ochrane. V tomto ročníku sa dá inšpirácia pre aktivity čerpať z aktuálneho letáku „Čo môžete urobiť pre lesy„, ale mnoho ďalších nápadov sa dá objaviť aj v letákoch z predchádzajúcich ročníkov, ktoré sú k dispozícii v archíve súťaže.

Podrobnosti o súťaži sa dočítate v sprievodnom liste alebo na stránkach organizátora.